Доделуваме билети за „Освој ме ако можеш"

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Освој ме ако можеш"

02.05.2019
наградна игра
Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Освој ме ако можеш“

Кога Фред Фларкси повторно ќе се сретне со својата прва љубов, една од највлијателните жени во светот - Шарлот Филд, тој успева да ја привлече. За време на нејзините подготовки за кандидатура за претседател, Шарлот го вработува Фред за да ги пишува нејзините говори, па почнуваат да летаат искри помеѓу нив.

На наградното прашање "Работната обврска на Фред е да:"? точниот одговор е „пишува говори“

На ова прашање, точно одговорија:
- Дарко Николовски
- Марија Китанова
- Томислав Попов

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата