Доделуваме билети за „Џекси"

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Џекси“

19.11.2019
наградна игра
На наградното прашање „Што е Џекси“? точниот одговор е „Виртуелен личен асистент“

На ова прашање, точно одговорија:
- Златко Стефковски
- Ангела Антова
- Ристо Ѓоргиев

Билетите ќе бидат доделени за четврток, 28.11.2019 година.

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата