Доделуваме билети за „Човек пајак: Далеку од дома"

Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Човек пајак: Далеку од дома"

03.07.2019
наградна игра
Одговори точно на прашањето, победи и добиј билети за „Човек пајак: Далеку од дома“

Питер Паркер и неговите пријатели одат на летен одмор во Европа, каде што Питер се обидува да се бори против новиот непријател, Мистерио, кој како што укажува и неговото име, можеби не е се што тој го појавува.

На наградното прашање „Името на новиот непријател на Питер е: “? точниот одговор е „Мистерио“

На ова прашање, точно одговорија:
- Владимир Илиевски
- Панче Медаров
- Горан Николов

Неделна програма 24.05.2018- 30.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 17.05.2018- 23.05.2018

Кон статијата

Неделна програма 05.04.2018- 11.04.2018

Кон статијата